DTK Architekt

Biblioteka w Świeciu

projekt konkursowy wraz z arch. Agnieszka Gozdek, arch Joanna Dudzińska

........